2017/07/11

route 20 in Shinjuku (Shinjuku)


via Tumblr http://ift.tt/2uLOAEO